• 2019 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах
  2019 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах
  2019-01-21 01:15

 • Налайх дүүрэгт олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  Налайх дүүрэгт олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  2018-11-23 08:26

 • r-Налайх Хангамжийн төв ОНӨААТҮГ-т 2018 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Багц-2
  r-Налайх Хангамжийн төв ОНӨААТҮГ-т 2018 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Багц-2
  2018-11-01 02:15

 • Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны халаалтын зууханд 2019 онд хэрэглэгдэх нүүрс нийлүүлэх
  Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны халаалтын зууханд 2019 онд хэрэглэгдэх нүүрс нийлүүлэх
  2018-10-31 02:21

 • Налайх Хангамжийн төв ОНӨААТҮГ-т 2018 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Багц-2
  Налайх Хангамжийн төв ОНӨААТҮГ-т 2018 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Багц-2 Төмс, хүнсний ногоо
  2018-09-19 04:38

 • Налайх дүүргийн татварын хэлтсийн конторын барилгын их засвар
  Налайх дүүргийн татварын хэлтсийн конторын барилгын их засвар
  2018-08-30 06:00

 • Нөөцийн өвс худалдан авах
  Нөөцийн өвс худалдан авах
  2018-08-13 03:55

 • 2 дугаар хорооны 66 дугаар байрны дээврийг засварлах ажил
  2 дугаар хорооны 66 дугаар байрны дээврийг засварлах ажил
  2018-08-06 02:00

 • 1 дүгээр хорооны Энгэршанд хэсгийн сагсан бөмбөгийн талбайг тохижуулах
  1 дүгээр хорооны Энгэршанд хэсгийн сагсан бөмбөгийн талбайг тохижуулах
  2018-08-06 01:56
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд