• Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
  Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
  2018-01-04 06:10

 • 2018 оны үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх шатахуун нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
  2018 оны үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх шатахуун нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
  2018-01-04 06:07

 • “Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв /7 дугаар хороо Бадралын хэсэг, 1 дүгээр хороо Баянзүрх, Энгэршанд хэсэг, 4 дүгээр хороо Туул, Их ам хэсэг, 6 дугаар хороо Шар булаг хэсэг/” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ
  “Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв /7 дугаар хороо Бадралын хэсэг, 1 дүгээр хороо Баянзүрх, Энгэршанд хэсэг, 4 дүгээр хороо Туул, Их ам хэсэг, 6 дугаар хороо Шар булаг хэсэг/” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ
  2017-12-19 04:08

 • 2018 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах
  2018 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах
  2017-12-18 02:42

 • Цэцэрлэгжүүлэлтийн албанд “Ачааны авто машин худалдан авах” -ыг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
  Цэцэрлэгжүүлэлтийн албанд “Ачааны авто машин худалдан авах” -ыг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
  2017-11-23 02:50

 • r-2017 оны дулаан үйлдвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх технологийн нүүрс нийлүүлэх
  r-2017 оны дулаан үйлдвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх технологийн нүүрс нийлүүлэх
  2017-10-19 09:12

 • Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны халаалтын зууханд 2018 онд хэрэглэгдэх нүүрс нийлүүлэх
  Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны халаалтын зууханд 2018 онд хэрэглэгдэх нүүрс нийлүүлэх
  2017-10-19 09:06

 • 2017 оны 4 дүгээр улирлын дулаан үйлдвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх технологийн нүүрс нийлүүлэх
  2017 оны 4 дүгээр улирлын дулаан үйлдвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх технологийн нүүрс нийлүүлэх
  2017-09-20 08:44

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь “2 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байрны өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв хийх”
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь “2 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байрны өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв хийх”
  2017-09-13 09:26
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд