• Налайх Хангамжийн төв ОНӨААТҮГ-т 2018 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Багц-2
  Налайх Хангамжийн төв ОНӨААТҮГ-т 2018 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Багц-2 Төмс, хүнсний ногоо
  2018-09-19 04:38

 • Налайх дүүргийн татварын хэлтсийн конторын барилгын их засвар
  Налайх дүүргийн татварын хэлтсийн конторын барилгын их засвар
  2018-08-30 06:00

 • Нөөцийн өвс худалдан авах
  Нөөцийн өвс худалдан авах
  2018-08-13 03:55

 • 2 дугаар хорооны 66 дугаар байрны дээврийг засварлах ажил
  2 дугаар хорооны 66 дугаар байрны дээврийг засварлах ажил
  2018-08-06 02:00

 • 1 дүгээр хорооны Энгэршанд хэсгийн сагсан бөмбөгийн талбайг тохижуулах
  1 дүгээр хорооны Энгэршанд хэсгийн сагсан бөмбөгийн талбайг тохижуулах
  2018-08-06 01:56

 • 1 дүгээр хорооны Энгэршанд хэсгийн хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг тохижуулах
  1 дүгээр хорооны Энгэршанд хэсгийн хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг тохижуулах
  2018-08-06 01:53

 • Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны Замчны хэсэгт сагсан бөмбөгийн талбайг тохижуулах
  Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны Замчны хэсэгт сагсан бөмбөгийн талбайг тохижуулах
  2018-08-06 01:48

 • Налайх Хангамжийн төв ОНӨААТҮГ-т 2018 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
  Налайх Хангамжийн төв ОНӨААТҮГ-т 2018 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
  2018-08-06 01:44

 • Налайх дүүрэгт олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  Налайх дүүрэгт олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  2018-07-03 00:55
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд