• Гэрэлтүүлгийн ажил хийхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах
  Гэрэлтүүлгийн ажил хийхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах
  2019-03-18 02:31

 • Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны Замчины 25 дугаар гудамжинд худаг барих
  Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны Замчины 25 дугаар гудамжинд худаг барих
  2019-03-11 08:39

 • Орон сууцны байруудын гадна ханын дулаалга хийх
  Орон сууцны байруудын гадна ханын дулаалга хийх
  2019-03-11 08:25

 • 5 дугаар хорооны уурын зууханд сүлжээний насос худалдан авах
  5 дугаар хорооны уурын зууханд сүлжээний насос худалдан авах
  2019-02-22 01:40

 • Хөгжим аппаратур худалдан авах
  Хөгжим аппаратур худалдан авах
  2019-02-22 01:36

 • Хангамжийн төвд автомашин худалдан авах
  Хангамжийн төвд автомашин худалдан авах
  2019-02-22 01:32

 • Орон сууцны байруудын зоорийн давхрын бохир усны шугам сүлжээг шинэчлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах
  Орон сууцны байруудын зоорийн давхрын бохир усны шугам сүлжээг шинэчлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах
  2019-02-20 01:44

 • 2019 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах
  2019 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах
  2019-01-21 01:15

 • Налайх дүүрэгт олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  Налайх дүүрэгт олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  2018-11-23 08:26
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд