• Налайх дүүрэгт олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  Налайх дүүрэгт олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  2018-07-03 00:55

 • Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны гэрэлтүүлгийн ажил шинээр хийлгэхэд шаардлагатай бараа материал худалдан авах
  Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны гэрэлтүүлгийн ажил шинээр хийлгэхэд шаардлагатай бараа материал худалдан авах
  2018-06-04 07:09

 • Налайх дүүргийн 6 дугаар хорооны хог хаягдлыг цуглуулах, цэвэрлэх, тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  Налайх дүүргийн 6 дугаар хорооны хог хаягдлыг цуглуулах, цэвэрлэх, тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  2018-06-04 07:00

 • Налайх дүүргийн хогийн цэгийг 2 дугаар зэрэглэлийн хогийн цэг болгох зураг төсөл боловсруулах
  Налайх дүүргийн хогийн цэгийг 2 дугаар зэрэглэлийн хогийн цэг болгох зураг төсөл боловсруулах
  2018-06-04 03:14

 • Налайх дүүргийн 6 дугаар хорооны Жон вангийн хөшөөний зүүн талд нийтийн бие засах газар барих
  Налайх дүүргийн 6 дугаар хорооны Жон вангийн хөшөөний зүүн талд нийтийн бие засах газар барих
  2018-06-04 03:07

 • Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны гэрэлтүүлгийн ажил шинээр хийлгэхэд шаардлагатай бараа материал худалдан авах
  Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны гэрэлтүүлгийн ажил шинээр хийлгэхэд шаардлагатай бараа материал худалдан авах
  2018-05-17 09:26

 • Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт байрлах сагсны талбайг засах
  Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт байрлах сагсны талбайг засах
  2018-05-17 09:20

 • Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт байрлах хүүхдийн тоглоомыг засч сайжруулах, ахмад настан, хүүхэд залуучуудын амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбай засварлах
  Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт байрлах хүүхдийн тоглоомыг засч сайжруулах, ахмад настан, хүүхэд залуучуудын амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбай засварлах
  2018-05-17 09:10

 • Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  2018-05-03 04:22
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд