• Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны гэрэлтүүлгийн ажил шинээр хийлгэхэд шаардлагатай бараа материал худалдан авах
  Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны гэрэлтүүлгийн ажил шинээр хийлгэхэд шаардлагатай бараа материал худалдан авах
  2018-05-17 09:26

 • Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт байрлах сагсны талбайг засах
  Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт байрлах сагсны талбайг засах
  2018-05-17 09:20

 • Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт байрлах хүүхдийн тоглоомыг засч сайжруулах, ахмад настан, хүүхэд залуучуудын амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбай засварлах
  Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт байрлах хүүхдийн тоглоомыг засч сайжруулах, ахмад настан, хүүхэд залуучуудын амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбай засварлах
  2018-05-17 09:10

 • Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  2018-05-03 04:22

 • Налайх дүүргийн 3 дугаар хороонд хог гаднаас ачдаг хогийн бункертэй болох
  Налайх дүүргийн 3 дугаар хороонд хог гаднаас ачдаг хогийн бункертэй болох
  2018-05-03 04:17

 • Налайх Хангамжийн төв ОНӨААТҮГ-т 2018 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
  Налайх Хангамжийн төв ОНӨААТҮГ-т 2018 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
  2018-05-01 00:41

 • Налайх дүүргийн авто замын засвар
  Налайх дүүргийн авто замын засвар
  2018-04-25 05:43

 • r-Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1 дүгээр хорооны Энгэр шанд хэсэгт ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбай байгуулах
  r-Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1 дүгээр хорооны Энгэр шанд хэсэгт ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбай байгуулах
  2018-04-23 01:36

 • Налайх дүүрэгт гэрэлтүүлгийн ажил хийх
  Налайх дүүрэгт гэрэлтүүлгийн ажил хийх
  2018-04-16 06:17
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд