• НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагаааны албаны 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
  2017-12-18 03:54

 • НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
  2017-08-03 08:33
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд