Налайх дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн аудитын тайлан

2016-04-19 15:47Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд