• НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
  НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
  2019-01-16 06:01

 • НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  2018-03-23 07:51

 • НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
  НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
  2018-01-25 08:58

 • Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
  Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
  2017-02-03 15:09

 • Авлигын эсрэг 2017 оны төлөвлөгөө
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
  2017-02-02 10:05

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны Ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх журам
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны Ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх журам
  2016-07-06 08:58

 • Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
  Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
  2016-02-26 11:06

 • ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2015 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕЛЭЛТ
  Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны биелэлт
  2016-01-13 09:57

 • Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны Авлигын эсрэг төлөвлөгөөны хүрээнд "Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх" сэдвээр сургалтанд хамрагдлаа.
  Авлигтай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхжаргал "Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.
  2015-05-14 02:53
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд