Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх А3-ын гэрчилгээ олгох сургалтыг зохион байгууллаа.

2019-04-10 03:56
        Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас "Худалдан авах ажиллагааны сургалт, зөвлөгөө өгөх төв" ТББ-тай хамтран төрийн худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх А3-ын сургалтыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 03-05-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад дүүргийн төрийн байгууллагаас-20, иргэний төлөөлөл-11 нийт 31 иргэн хамрагдаж худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг эзэмшлээ.Сургалтаар иргэдэд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн танилцуулга, хууль эрхзүйн орчин, олон улсын туршлага, тендерийн баримт бичиг боловсруулах аргачлал, тендерийн үнэлгээний арга техникүүд болон тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд зохион байгуулах бүхий л үе шатны мэдлэгийг олгосон юм. 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж 17 иргэн тэнцэж 55 хувийн амжилт үзүүлсэн үр дүнтэй сургалт болж өнгөрлөө.

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭШСЭН АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ, СУУРЬ МЭДЛЭГ ОЛГОХ А3-ЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭШСЭН АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ, СУУРЬ МЭДЛЭГ ОЛГОХ А3-ЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


"UNFRIEND" ХӨДӨЛГӨӨН УХУУЛГА НӨЛӨӨЛЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.


"UNFRIEND" ХӨДӨЛГӨӨН УХУУЛГА НӨЛӨӨЛЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.


OPEN.ULAANBAATAR.MN СИСТЕМИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО.


Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажлын санхүүжилт, гүйцэтгэгч, хяналтын явцын тухай тодорхой, ойлгомжтой мэдээллээр иргэд олон нийт, шийдвэр гаргах түвшний удирдлагыг тухай бүр хангах зорилго бүхий оpen.ulaanbaatar.mn систем ашиглалтад орж байна.


НАЛАЙХ ДҮҮРЭГТ БАДМИНТОНЫ СУРГАЛТ БОЛЛОО.


Монголын Бадминтон сонирхогчдын холбоо, Дүүргийн Бадминтоны холбоо, Биеийн тамир спортын хороо, ГБХЗХХэлтэс хамтран зохион байгуулсан "SHATTLE TIME" сэдэвт БАДМИНТОНЫ СУРГАЛТ амжилттай явагдлаа.


"БИ АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЖ ЧАДНА" аяны хүрээнд сургалтад хамрагдлаа.


Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэг, Налайх дүүргийн Улаан загалмайн хорооноос "Би анхны тусламж үзүүлж чадна" аяны хүрээнд Налайх дүүргийн байгууллагуудад анхны тусламжийн сургалтыг зохион байгуулж байгаа билээ.


Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх А3-ын сургалтыг зохион байгууллаа.


Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх А3-ын сургалтыг зохион байгууллаа.


"ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БА ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.


Налайх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Худалдан авах ажиллагааны алба хамтран олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд хэрхэн оролцох талаар иргэдийн бүлэгүүдэд сургалт зохион байгууллаа.


Үнэлгээний хорооны гишүүдийг чадавхижуулах сургалт зохион байгууллаа.


2017 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдөр Дүүргийн хэмжээнд А3-ын сертификат эзэмшигч нарт үнэлгээний хороонд хэрхэн ажиллах, тендерийн үнэлгээ хэрхэн хийх зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.


НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ИРГЭДИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТИЙН ДАГУУ 2017 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ИРГЭДИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТИЙН ДАГУУ 2017 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Налайх дүүргийн 5 хорооны 73 дугаар байрны гадна ханын дулаалгын ажлын иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа


Налайх дүүргийн 5 хорооны 73 дугаар байрны гадна ханын дулаалгын ажлын иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд