• НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ ХИЙСЭН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ
  НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ ХИЙСЭН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ
  2018-01-25 08:54

 • Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээний сонгон шалгаруулалтад хийсэн аудитын тайлан
  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээний сонгон шалгаруулалтад хийсэн аудитын тайлан
  2017-02-03 09:15

 • Налайх дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн аудитын тайлан
  Налайх дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн аудитын тайлан
  2016-04-19 15:47

 • Налайх дүүргийн Дотоод аудитын албаны аудитын тайлан
  Налайх дүүргийн Дотоод аудитын албаны аудитын тайлан
  2016-04-19 15:40

 • Аудитын тайлан
  Аудитын тайлан
  2015-10-08 14:55
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд