ШИНЭ ТЕНДЕР (Сүүлд зарлагдсан тендерүүд)

Ажлын нэр Төсөв Зохион байгуулагч Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Нээлт хийхэд
Шинэ тосгоны гүүрнээс-Нисэхийн 11 дүгээр гудамж хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ 1,047,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2024/02/21 2024-03-18 14:00:00 23-өдөр
12-цаг
6-р хорооны цахилгаан хангамжийг сайжруулах 170,766,300₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2024/02/05 2024-02-28 13:30:00 4-өдөр
12-цаг
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилтын ажил /Шүүхийн ард/ 104,176,400₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2024/02/05 2024-02-21 14:00:00 Дууссан!
Шинэ тосгоны гүүрнээс-Нисэхийн 11 дүгээр гудамж хүртэлх авто зам 1,047,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2024/02/05 2024-02-20 13:30:00 Дууссан!
“Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн албанд өргөгч машин” худалдан авах 150,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2024/01/29 2024-02-20 10:30:00 Дууссан!
Буян Налайх худалдааны төвийн гэрлэн дохиотой уулзвараас Уурхайчдын 14 дүгээр гудамж хүртэл авто замын шинэчлэлийн ажил (Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 1 дүгээр хороо) 865,200,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2024/01/18 2024-02-05 13:30:00 Дууссан!
“Эрэгтэйчүүдийн кабинетийн тоног төхөөрөмж худалдан авах” 50,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2024/01/26 2024-02-05 10:00:00 Дууссан!
6-р хорооны цахилгаан хангамжийг сайжруулах 170,766,300₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/12/28 2024-01-31 14:00:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн толгой худалдан авах 100,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/12/28 2024-01-31 11:30:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн материал худалдан авах 200 ширхэг 240,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/12/28 2024-01-30 13:30:00 Дууссан!
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилтын ажил /Шүүхийн ард/ 104,176,400₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/12/28 2024-01-30 10:30:00 Дууссан!
Цайз чиглэлийн авто замаас Спорт цогцолбор хүртэлх 0.912 км авто замын ажил 1,993,889,200₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/12/28 2024-01-29 13:30:00 Дууссан!
Дөл худалдааны төвөөс Туулын 3 дугаар гудамжны төгсгөл хүртэлх автозамын шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/ 597,576,600₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/12/28 2024-01-29 10:30:00 Дууссан!
2023-2024 оны хичээлийн жилд нийлүүлэх мах, хүнсний ногоо болон бусад багц 2,100,132,698₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/12/25 2024-01-25 10:30:00 Дууссан!
Эрэгтэйчүүдийн кабинетийн тоног төхөөрөмж худалдан авах 50,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/12/28 2024-01-11 14:00:00 Дууссан!
“Ариун цэврийн байгууламж байгуулах” 160,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/10/10 2023-10-18 10:30:00 Дууссан!
“Ариун цэврийн байгууламж байгуулах” 160,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/09/05 2023-10-05 11:30:00 Дууссан!
МАЛЫН ӨВС, ТЭЖЭЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ 22,096,300₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/08/25 2023-09-11 10:30:00 Дууссан!
ОРОН СУУЦНЫ БАЙРУУДЫН ГАДНА ФАСАДЫГ ЗАСВАРЛАХ 150,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/08/08 2023-09-08 11:20:00 Дууссан!
АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ БАЙГУУЛАХ 160,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/08/01 2023-08-31 10:30:00 Дууссан!
“Цас цэвэрлэх машин худалдан авах” 90,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/07/26 2023-08-28 10:40:00 Дууссан!
“Хогны машин худалдан авах” 175,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/07/26 2023-08-28 10:30:00 Дууссан!
МАЛЫН ӨВС, ТЭЖЭЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ 22,096,300₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/08/16 2023-08-25 10:30:00 Дууссан!
ЗАМЫН НӨХӨӨС 153,283,641₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/07/17 2023-08-16 11:30:00 Дууссан!
МАЛЫН ӨВС, ТЭЖЭЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ 22,096,300₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/08/04 2023-08-16 10:30:00 Дууссан!
0,4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМ УГСРАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ 24,367,900₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/08/01 2023-08-08 10:30:00 Дууссан!
АВТОБУСНЫ БУУДАЛ БАЙГУУЛАХ 274,611,600₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/07/07 2023-08-07 13:20:00 Дууссан!
0,4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМ УГСРАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ 24,367,900₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/07/21 2023-07-31 10:30:00 Дууссан!
ЗАМЫН ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ ХИЙХ 55,427,800₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/07/17 2023-07-25 10:30:00 Дууссан!
3, 4 ДҮГЭЭР ХОРООНД АВТОБУСНЫ БУУДАЛ БАЙГУУЛАХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 78,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/05/25 2023-06-26 14:00:00 Дууссан!
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД МЭС ЗАСЛЫН ДУРАНГИЙН АППАРАТ ХУДАЛДАН АВАХ 344,700,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/05/03 2023-05-31 14:30:00 Дууссан!
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, МОД, СӨӨГ, ЗҮЛЭГНИЙ ҮР ХУДАЛДАН АВАХ 105,473,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/04/18 2023-05-18 10:30:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 2, 3, 5, 8 ДУГААР ХОРООНЫ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ 2 АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/05/02 2023-05-17 10:30:00 Дууссан!
ХОГ ТЭЭВРИЙН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД ШААРДЛАГАТАЙ СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/05/03 2023-05-15 11:00:00 Дууссан!
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙГООР АГААР ОРЧНЫ ХӨРСНИЙ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ЖИМСНИЙ БОЛОН ШИЛМҮҮСТ МОД ХУДАЛДАН АВЧ НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ӨРХ БҮРТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ 60,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/04/18 2023-05-02 11:00:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 2, 3, 5, 8 ДУГААР ХОРООНЫ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ 2 АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/03/30 2023-05-01 13:30:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР 50,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/04/24 2023-05-01 10:20:00 Дууссан!
АВТО ЗАМ, ЗОГСООЛЫН ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖИЛ (НД, 1 ДҮГЭЭР ХОРОО) 300,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/03/28 2023-04-28 13:30:00 Дууссан!
ЗАМЧИН ХЭСЭГТ БАЙРЛАХ ГҮҮРИЙГ ШИНЭЧЛЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/04/14 2023-04-24 13:00:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР 500,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/03/15 2023-04-14 13:40:00 Дууссан!
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙГООР АГААР ОРЧНЫ ХӨРСНИЙ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ЖИМСНИЙ БОЛОН ШИЛМҮҮСТ МОД ХУДАЛДАН АВЧ НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ӨРХ БҮРТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ 60,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/03/28 2023-04-10 11:00:00 Дууссан!
40, 41-Р БАЙРНЫ ШУГАМ СОЛИХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 50,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/03/22 2023-04-05 13:30:00 Дууссан!
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /1, 4, 5, 6 ДУГААР ХОРОО/ 93,032,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/02/17 2023-03-31 14:30:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР 500,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/02/09 2023-03-13 10:40:00 Дууссан!
40, 41-Р БАЙРНЫ ШУГАМ СОЛИХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 50,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/02/24 2023-03-03 10:30:00 Дууссан!
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, МОД, СӨӨГ, ЗҮЛЭГНИЙ ҮР ХУДАЛДАН АВАХ 105,473,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/01/23 2023-02-24 11:00:00 Дууссан!
ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТОГЛООМ ХУДАЛДАН АВАХ 321,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/01/16 2023-02-15 10:40:00 Дууссан!
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД ШААРДЛАГАТАЙ ХАШАА, ХАЙС ХИЙХ ТӨМӨР БЭЛДЭЦ ХУДАЛДАН АВАХ 104,473,100₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/01/11 2023-02-13 14:30:00 Дууссан!
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /1, 4, 5, 6 ДУГААР ХОРОО/ 93,032,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/01/11 2023-02-13 10:40:00 Дууссан!
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТОЛГОЙ ХУДАЛДАН АВАХ 100,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/01/11 2023-02-10 10:40:00 Дууссан!
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ 250,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/01/11 2023-02-10 10:30:00 Дууссан!
40, 41-Р БАЙРНЫ ШУГАМ СОЛИХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 50,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/01/31 2023-02-07 10:30:00 Дууссан!
ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ КИОСК МАШИН ХУДАЛДАН АВАХ 23,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/01/27 2023-02-03 14:00:00 Дууссан!
40, 41-Р БАЙРНЫ ШУГАМ СОЛИХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 50,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/01/20 2023-01-30 10:30:00 Дууссан!
ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ КИОСК МАШИН ХУДАЛДАН АВАХ 23,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/01/13 2023-01-25 10:30:00 Дууссан!
40, 41-Р БАЙРНЫ ШУГАМ СОЛИХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 50,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2023/01/11 2023-01-18 10:30:00 Дууссан!
ТАЙЗ ХУДАЛДАН АВАХ 85,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/11/17 2022-11-25 11:00:00 Дууссан!
“БҮС НУУР” ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ 27,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/11/10 2022-11-17 10:30:00 Дууссан!
Тайз худалдан авах 85,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/11 2022-11-14 11:00:00 Дууссан!
“БҮС НУУР” ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ 27,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/11/07 2022-11-08 11:00:00 Дууссан!
“БҮС НУУР” ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ 27,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/18 2022-10-27 11:10:00 Дууссан!
187 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 1, 2 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 31,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/20 2022-10-27 10:40:00 Дууссан!
274, 279 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 47,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/20 2022-10-27 10:30:00 Дууссан!
187 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 1,2 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 31,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/13 2022-10-20 10:50:00 Дууссан!
152 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 1, 2 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 66,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/13 2022-10-20 10:40:00 Дууссан!
274, 279 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 66,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/13 2022-10-20 10:30:00 Дууссан!
"Бүс нуур" цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах 27,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/05 2022-10-17 11:10:00 Дууссан!
Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Налайх дүүрэг 274, 279, 123, 152, 187, 23, 152, 187, 140, 152 дугаар цэцэрлэг/ 25,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/07 2022-10-14 11:50:00 Дууссан!
140, 152 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 66,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/07 2022-10-14 11:40:00 Дууссан!
123, 23 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 67,300,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/07 2022-10-14 11:30:00 Дууссан!
1-р хорооны Цайз чиглэлийн автозамаас ЖДҮДТөвийн байр хүртэлх 0.19 км автозам, автозогсоолын зураг төсөв боловсруулах 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/09/30 2022-10-13 13:00:00 Дууссан!
187 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 1,2 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 51,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/06 2022-10-13 10:50:00 Дууссан!
152 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 1, 2 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 66,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/06 2022-10-13 10:40:00 Дууссан!
274, 279 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 66,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/10/06 2022-10-13 10:30:00 Дууссан!
Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах 25,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/09/29 2022-10-05 11:50:00 Дууссан!
140, 152 дугаар өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 66,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/09/29 2022-10-05 11:40:00 Дууссан!
123, 23 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 67,300,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/09/29 2022-10-05 11:30:00 Дууссан!
187 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 1,2 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 51,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/09/28 2022-10-05 10:50:00 Дууссан!
152 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 1, 2 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 66,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/09/28 2022-10-05 10:40:00 Дууссан!
274, 279 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 66,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/09/28 2022-10-05 10:30:00 Дууссан!
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗАСВАР / НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 208 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ/ 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/09/28 2022-10-03 10:30:00 Дууссан!
23, 152 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 57,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/09/05 2022-09-12 10:50:00 Дууссан!
151, 123 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 50,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/09/05 2022-09-12 10:40:00 Дууссан!
187, 274 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 57,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/09/05 2022-09-12 10:30:00 Дууссан!
Тайз худалдан авах 85,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/10 2022-09-09 11:00:00 Дууссан!
151, 123 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 50,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/29 2022-09-05 10:40:00 Дууссан!
187, 274 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 57,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/29 2022-09-05 10:30:00 Дууссан!
23, 152 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 57,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/29 2022-09-05 10:30:00 Дууссан!
Цэцэрлэгийн засвар /Налайх дүүрэг, 208 дугаар цэцэрлэг/ 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/29 2022-09-02 10:30:00 Дууссан!
Уурхайчдын 2 дугаар гудамж, Аюулгүйн тойргоос, "МТ" ШТС хүртэлх авто замын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын үргэлжлэл 725,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/03 2022-09-02 09:30:00 Дууссан!
151 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 3,200,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/29 2022-08-30 10:40:00 Дууссан!
Налайх дүүрэгт хэрэгжүүлэх цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах 3,200,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/29 2022-08-30 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүрэгт хэрэгжүүлэх цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах 57,200,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/10 2022-08-22 11:10:00 Дууссан!
151 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 68,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/10 2022-08-22 10:30:00 Дууссан!
Цэцэрлэгийн засвар /Налайх дүүрэг, 208 дугаар цэцэрлэг/ 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/10 2022-08-19 11:10:00 Дууссан!
6-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил 45,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/10 2022-08-19 10:50:00 Дууссан!
5-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил 45,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/10 2022-08-19 10:40:00 Дууссан!
1-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил 43,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/10 2022-08-19 10:30:00 Дууссан!
Малын өвс худалдан авах 44,850,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/05 2022-08-12 11:30:00 Дууссан!
Иргэдийн цахилгаан хангамжийг хангах зорилгоор нөөцөд байх материал 31,510,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/08/05 2022-08-12 10:30:00 Дууссан!
УУРХАЙН МУЗЕЙН ИЛ БОЛОН ДАЛД БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/05/05 2022-06-06 11:30:00 Дууссан!
УУРХАЙЧДЫН 2 ДУГААР ГУДАМЖ, аЮУЛГҮЙН ТОЙРГООС, "МТ" ШТС ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ӨРГӨТГӨЛ, ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖИЛ /НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 2 ДУГААР ХОРОО/ 800,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/04/25 2022-05-26 09:30:00 Дууссан!
СОЁЛЫН ОРДНЫ 2 ТАЛЫГ ТОХИЖУУЛАХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 90,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/05/11 2022-05-19 10:30:00 Дууссан!
Авто вокзал байгуулах зураг төсөв боловсруулах 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/05/05 2022-05-12 10:30:00 Дууссан!
Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо / 844,640,380₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/04/07 2022-05-09 14:30:00 Дууссан!
НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖУУЛАХ БАРАА, МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ /НД/ 67,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/04/21 2022-05-04 14:30:00 Дууссан!
УУРХАЙН МУЗЕЙН ИЛ БОЛОН ДАЛД БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/04/22 2022-05-03 14:00:00 Дууссан!
150 ортой цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв боловсруулах 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/04/22 2022-05-02 15:30:00 Дууссан!
Авто вокзал байгуулах зураг төсөв боловсруулах 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/04/21 2022-04-28 10:30:00 Дууссан!
56-62 дугаар байруудын хойд талд автомашины зогсоол байгуулах зураг төсөв боловсруулах 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/04/25 2022-04-26 15:00:00 Дууссан!
СОЁЛЫН ОРДНЫ 2 ТАЛЫГ ТОХИЖУУЛАХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 90,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/03/24 2022-04-25 13:30:00 Дууссан!
УУРХАЙН МУЗЕЙН ИЛ БОЛОН ДАЛД БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/04/06 2022-04-20 14:00:00 Дууссан!
150 ортой цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв боловсруулах 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/04/07 2022-04-19 14:00:00 Дууссан!
Авто вокзал байгуулах зураг төсөв боловсруулах 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/04/06 2022-04-18 10:30:00 Дууссан!
ТӨВ ЗАМ ДАГУУХ ЦАГААН БАЙРУУДЫН ӨНГИЙГ СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ 260,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/03/15 2022-04-15 09:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороонд байрлах "Нарны-Элч" ӨЭМТ-д автомашин худалдан авах 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/03/29 2022-04-12 14:30:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭСТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ 10,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/04/06 2022-04-11 14:00:00 Дууссан!
Дэнжийн хэсгийн Ахмадын соёл амралтын төвийн барилгын их засвар (НД, 3 дугаар хороо) 132,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/03/10 2022-04-07 10:30:00 Дууссан!
56-62 дугаар байруудын хойд талд автомашины зогсоол байгуулах зураг төсөв боловсруулах 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/03/29 2022-04-06 17:00:00 Дууссан!
Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо / 844,640,380₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/03/02 2022-04-04 14:30:00 Дууссан!
ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ 189,461,200₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/03/02 2022-04-01 10:40:00 Дууссан!
Экскаватр худалдан авах 200,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/03/02 2022-03-31 11:10:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороонд байрлах "Нарны-Элч" ӨЭМТ-д автомашин худалдан авах 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/03/10 2022-03-28 14:30:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ КАМЕРЖУУЛАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ, СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ 41,509,450₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/03/15 2022-03-25 13:30:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР 500,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/02/22 2022-03-25 10:40:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж, матераил худалдан авах 150,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/02/21 2022-03-24 09:30:00 Дууссан!
СОЁЛЫН ОРДНЫ 2 ТАЛЫГ ТОХИЖУУЛАХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 90,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/02/21 2022-03-23 10:30:00 Дууссан!
ЛЕД ДЭЛГЭЦ ХУДАЛДАН АВАХ 100,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/02/18 2022-03-22 10:30:00 Дууссан!
1 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ АВТО ЗАМЫГ МЯНГАНЫ ЗАМЫН ХЭВТЭЭ ТЭНХЛЭГТЭЙ ХОЛБОХ АВТО ЗАМ 1,400,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/02/18 2022-03-21 10:30:00 Дууссан!
НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ 67,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/02/25 2022-03-14 13:30:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАЙРЛАХ "НАРНЫ ЭЛЧ" ӨЭМТ-Д АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ 40,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/02/25 2022-03-09 10:30:00 Дууссан!
Дэнжийн хэсгийн Ахмадын соёл амралтын төвийн барилгын их засвар (НД, 3 дугаар хороо) 132,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/02/06 2022-03-04 10:30:00 Дууссан!
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ 250,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/01/31 2022-02-28 10:30:00 Дууссан!
НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ 67,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/02/18 2022-02-25 10:30:00 Дууссан!
ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХИЙН ХАШАА БУДАХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 100,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/01/28 2022-02-21 10:00:00 Дууссан!
АВТОКРАН ХУДАЛДАН АВАХ 100,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/01/07 2022-02-07 14:30:00 Дууссан!
Экскаватр худалдан авах 140,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/01/07 2022-02-07 11:10:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 7 ХОРООНД ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНГҮЙ БОЛОН ХҮЧДЭЛИЙН УНАЛТТАЙ АЙЛ ӨРХИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ӨВӨР ШАНД ОРЧМЫН АЙЛ ӨРХ 110/35/10 КВ-ЫН "ЗАХ" ФИДЕРЭЭС 250 КВА ДЭД ӨРТӨӨ ШИНЭЭР БАРИХ 145,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/01/07 2022-02-07 10:40:00 Дууссан!
ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХИЙН ХАШАА БУДАХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 50,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2022/01/28 2022-01-28 10:30:00 Дууссан!
2022 онд налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны халаалтын зуухны галлагаанд зориулж нүүрс худалдан авах 0₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/11/20 2021-12-17 09:00:00 Дууссан!
2021-2022 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 1,804,207,025₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/11/12 2021-12-13 10:00:00 Дууссан!
2021-2022 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 1,804,207,025₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/09/28 2021-10-28 10:30:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ 366,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/08/27 2021-09-02 10:30:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ 366,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/06/04 2021-07-07 14:00:00 Дууссан!
Ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх /НД/ 287,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/07/02 2021-07-07 09:30:00 Дууссан!
Ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх /НД/ 287,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/06/15 2021-06-25 09:30:00 Дууссан!
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 287,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/06/04 2021-06-14 09:30:00 Дууссан!
Ногоон байгууламжийн талбай нэмэгдүүлэх 287,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/05/20 2021-06-04 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн худгийн барилгын ажил 366,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/04/22 2021-05-24 14:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн авто замын засвар 550,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/04/23 2021-05-24 11:00:00 Дууссан!
“Дуудлага” орон зайн баримал хөшөөний төмөр бэлдэц худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/05/07 2021-05-14 15:00:00 Дууссан!
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 20,655,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/04/27 2021-05-14 15:00:00 Дууссан!
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ХАВТАН ХУДАЛДАН АВАХ 106,007,200₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/05/07 2021-05-12 15:00:00 Дууссан!
ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД КАМЕРЖУУЛАЛТЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/05/03 2021-05-11 10:30:00 Дууссан!
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 287,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/04/08 2021-05-10 11:30:00 Дууссан!
Явган хүний замын хавтан худалдан авах /НД/ 106,007,200₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/04/27 2021-05-07 10:40:00 Дууссан!
ГЭР ХОРООЛЛЫН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ САЙЖРУУЛАХ 4-5-Р ХОРОО 19,901,400₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/04/12 2021-05-03 11:00:00 Дууссан!
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ 112,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/03/30 2021-04-30 11:00:00 Дууссан!
ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД КАМЕРЖУУЛАЛТЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/04/14 2021-04-30 10:30:00 Дууссан!
“Явган хүний замын хавтан худалдан авах /НД/” 106,007,200₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/03/10 2021-04-12 14:40:00 Дууссан!
ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЕР УСНЫ ДАЛАНГИЙН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/03/25 2021-04-07 12:00:00 Дууссан!
2 дугаар хорооны 47-р байрны орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажил /НД 12,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/03/12 2021-03-19 11:00:00 Дууссан!
2021 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах 921,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/02/05 2021-03-09 14:30:00 Дууссан!
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ХАВТАН ХУДАЛДАН АВАХ 106,007,200₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/02/05 2021-03-09 10:40:00 Дууссан!
УСНЫ МАШИН ХУДАЛДАН АВАХ 90,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/01/22 2021-03-04 11:30:00 Дууссан!
2, 7 ДУГААР ХОРООНЫ ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ ХИЙХ 214,300,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/01/22 2021-03-04 10:40:00 Дууссан!
2 ДУГААР ХОРООНЫ 39-Р БАЙРНЫ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ 24,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/02/24 2021-03-03 10:10:00 Дууссан!
2 дугаар хорооны 37-р байрны орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажил /НД/ 24,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/02/24 2021-03-03 10:00:00 Дууссан!
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/01/15 2021-01-27 12:00:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ГАЛЛАГААНД ЗОРИУЛЖ НҮҮРС ХУДАЛДАН АВАХ 536,071,700₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/11/19 2020-12-18 11:00:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 75 ДУГААР БАЙРНЫ ХАЛУУН УСНЫ БОЙЛУУР ХУДАЛДАН АВЧ, УГСАРЧ СУУРИЛУУЛАХ 25,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/10/23 2020-11-05 11:00:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ШИНЭЭР ТАВИХ, ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ 218,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/10/29 2020-11-04 10:30:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 75 ДУГААР БАЙРНЫ ХАЛУУН УСНЫ БОЙЛУУР ХУДАЛДАН АВЧ, УГСАРЧ СУУРИЛУУЛАХ 25,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/10/12 2020-10-21 11:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд явган хүний зам шинээр тавих, засварлах ажил 218,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/10/13 2020-10-21 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1 дүгээр хорооны Энгэр шандын хэсэгт Автобусны буудал барьж байгуулах, автозамын гарц, гарамын тэмдэг, тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч хийх 17,185,900₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/08/25 2020-09-07 10:30:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв хийх 6,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2020-09-06 15:52:00 Дууссан!
Гэр хорооллын цахилгаан хангамж сайжруулах /НД, 4, 5 дугаар хороо/ 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/08/28 2020-09-04 10:30:00 Дууссан!
Орон сууцны 43А, 75, 79 дүгээр байрны гадна фасадыг хэсэгчлэн засварлаж, бүрэн будаж өнгө сэргээх /НД, 5, 7, 8 дугаар хороо/ 110,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/07/17 2020-08-17 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт эвдэрсэн газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх 250,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/08/03 2020-08-10 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн ерөнхий боловсролын 109 дүгээр сургуулийн гадна талбайд Хөл бөмбөгийн талбай байгуулах 129,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/06/03 2020-07-03 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүрэгт нэн шаардлагатай хот тохижилтын тусгай зориулалтын авто машин худалдан авах 406,850,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/06/17 2020-06-26 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн авто замын засвар 550,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/26 2020-06-22 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт эвдэрсэн газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх 500,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/26 2020-06-10 10:30:00 Дууссан!
Замчин хэсгийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хуучин барилгыг Ахмадын соёл, амралтын төвийн зориулалтаар засварлах /НД, 3 дугаар хороо/ 161,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/07 2020-06-08 11:00:00 Дууссан!
Дэнжийн хэсгийн Хороо, цагдаа, өрхийн эмнэлгийн цогцолборын хуучин барилгыг Ахмадын соёл, амралтын төвийн зориулалтаар засварлах /НД, 3 дугаар хороо/ 132,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/07 2020-06-08 10:00:00 Дууссан!
Соёлын төвийн барилга засвар /НД, 4 дүгээр хороо/ 100,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/06 2020-06-05 10:30:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 8 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-06-02 11:40:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 4 дүгээр хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-06-02 11:35:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 3 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-06-02 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Мэс заслын тасгийн барилгын дотор засварын ажил 94,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/30 2020-06-02 10:30:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 7 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-05-29 10:50:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 2 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-05-29 10:40:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 1 дүгээр хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-05-29 10:30:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 6 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-05-28 10:35:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 5 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-05-28 10:30:00 Дууссан!
Гадаргын ус хуримтлуулах хөв байгуулах 175,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/30 2020-05-25 10:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт эвдэрсэн газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх 500,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/20 2020-05-21 10:30:00 Дууссан!
Хогны автомашин 68,750,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/07 2020-05-19 11:30:00 Дууссан!
Бохир ус зөөвөрлөх авто машин 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/07 2020-05-19 10:30:00 Дууссан!
Худгийн усны нөөцийн сав худалдан авах /24 ширхэг, нерж, угсардаг/ 183,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/16 2020-05-18 10:30:00 Дууссан!
Инженерийн шугам сүлжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулах /1, 2, 3, 4, 5, 7 дугаар хороо/ 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/06 2020-05-15 12:30:00 Дууссан!
Ахмадын сувилалд 5 ханатай гэр худалдан авах 16,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/07 2020-05-14 10:00:00 Дууссан!
Шинэ чиглэлийн дагуу автобусны буудал байгуулах, сүүдрэвч барих, шинээр тэмдэг, тэмдэглээ хийх 26,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/06 2020-05-12 10:00:00 Дууссан!
Ахмадын сувилалд 5 ханатай гэр худалдан авах 16,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/29 2020-05-07 10:30:00 Дууссан!
Инженерийн шугам сүлжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулах /1, 2, 3, 4, 5, 7 дугаар хороо/ 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/29 2020-04-30 12:00:00 Дууссан!
Хогны автомашин 68,750,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/21 2020-04-30 11:30:00 Дууссан!
2020 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх 911,834,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-24 11:30:00 Дууссан!
Усалгааны автомашин 10 тн 96,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/07 2020-04-22 11:00:00 Дууссан!
Шинэ чиглэлийн дагуу автобусны буудал байгуулах, сүүдрэвч барих, шинээр тэмдэг, тэмдэглээ хийх 26,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/03 2020-04-17 10:00:00 Дууссан!
Бүтэн сийлбэртэй гэр худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/31 2020-04-16 10:30:00 Дууссан!
Инженерийн шугам сүлжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулах /1, 2, 3, 4, 5, 7 дугаар хороо/ 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/07 2020-04-15 12:00:00 Дууссан!
Хогны автомашин 68,750,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/01 2020-04-15 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 123 дугаар цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн угсралтын ажил 214,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-13 10:30:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 61 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/03 2020-04-10 10:15:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 60 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/03 2020-04-10 10:10:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 59 дүгээр байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/03 2020-04-10 10:05:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 58 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/03 2020-04-10 10:00:00 Дууссан!
6 дугаар хорооны Шилжрээ хүртэлх 2.1 км авто замын зураг төсөв 17,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/01 2020-04-09 14:30:00 Дууссан!
Тоосжилтыг бууруулах зорилгоор “Шинэ-Налайх” цэцэрлэгт хүрээлэнд гүний худаг гаргах 15,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-08 10:30:00 Дууссан!
Цэргийн ангид иж бүрэн үлээвэр хөгжим худалдан авах 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/01 2020-04-07 11:30:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 47 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:55:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 46 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:50:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 45 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:45:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 44 дүгээр байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:40:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 43 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:35:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 42 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:30:00 Дууссан!
2 давхар цагаан байруудын 29 орцонд төмөр хаалга худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:30:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 61 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:50:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 60 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:40:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 59 дүгээр байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:30:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 58 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:20:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 57 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:10:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 56 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:00:00 Дууссан!
Шинэ чиглэлийн дагуу автобусны буудал байгуулах, сүүдрэвч барих, шинээр тэмдэг, тэмдэглээ хийх 26,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-02 14:30:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 67 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:55:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 66 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:50:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 65 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:45:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 64 дүгээр байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:40:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 63 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:35:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 33 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 62,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:30:00 Дууссан!
Хорооны барилга худалдан авах /НД, 8 дугаар хороо/ 755,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/28 2020-03-31 11:30:00 Дууссан!
Бүтэн сийлбэртэй гэр худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-03-27 11:00:00 Дууссан!
Хогны автомашин 68,750,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/18 2020-03-20 10:00:00 Дууссан!
Боб кат тусгай зориулалтын механизм 143,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/18 2020-03-20 09:30:00 Дууссан!
2 давхар цагаан байруудын 29 орцонд төмөр хаалга худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/28 2020-03-13 11:30:00 Дууссан!
Тоосжилтыг бууруулах зорилгоор “Шинэ-Налайх” цэцэрлэгт хүрээлэнд гүний худаг гаргах 15,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/18 2020-03-13 10:30:00 Дууссан!
Цэргийн ангид үлээвэр хөгжим худалдан авах 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-03-12 10:30:00 Дууссан!
2020 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх 911,834,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-03-09 14:30:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн материал худалдан авах 66,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-03-09 11:50:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн материал худалдан авах 300,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-03-09 11:30:00 Дууссан!
Усалгааны автомашин 10 тн 0₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/27 2020-02-27 11:08:00 Дууссан!
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн иж бүрдэл худалдан авах 50,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-02-17 16:30:00 Дууссан!
Тоосжилтыг бууруулах зорилгоор "Шинэ Налайх" цэцэрлэгт хүрээлэнд гүний худаг гаргах 15,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-02-14 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүрэгт хэрэгжүүлэх нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил 1,000,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/11/05 2019-12-06 09:30:00 Дууссан!
“Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах” 27,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/11/18 2019-11-25 10:30:00 Дууссан!
2019 оны хичээлийн жилд нийлүүлэх төмс хүнсний ногооны багц 104,324,950₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/16 2019-11-20 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1, 2, 6, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хөрсний болон үерийн ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил 60,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/17 2019-10-31 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын албан хэрэгцээнд авто машин худалдан авах 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/21 2019-10-28 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1, 2, 6, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хөрсний болон үерийн ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил 60,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/19 2019-10-07 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн цэнгэлдэх хүрээлэнд хийгдэх тохижилтын ажил 150,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/08/07 2019-09-07 09:30:00 Дууссан!
Нийтийн эзэмшлийн тохижилтын зориулалтаар гудамж талбайд сандал худалдан авах 25,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2019-09-06 15:55:00 Дууссан!
Үйл ажиллагаа явуулах тайз худалдан авах 85,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/08/07 2019-09-03 14:30:00 Дууссан!
2019 оны хичээлийн жилд нийлүүлэх хүнсний бүтээгдэхүүний захиалгын багц 1,057,210,080₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2019-08-23 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн зам талбайн цэвэрлэгээ, хот тохижилтын машин, механизм 335,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/02 2019-08-05 09:30:00 Дууссан!
Нийтийн эзэмшлийн тохижилтын зориулалтаар гудамж талбайд хогийн сав худалдан авах 21,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-22 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд Тартан зам дагуу явган хүний зам хийх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд Тартан зам дагуу явган хүний зам хийх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд хийгдэх сүүдрэвч угсарч, будах ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:20:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд үзэгчдийн суудлын суурь цутгаж тэгшилж өнгөлөх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:10:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд сандал угсарч суурилуулах ажил 13,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд явган хүний зам шинээр тавих, засварлах ажил 326,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-06-24 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн авто замын засвар 175,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-06-21 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгт худалдан авах хот тохижилтын зарим машин механизм, тоног төхөөрөмж 349,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-06-07 09:30:00 Дууссан!
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 32,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-05-30 10:30:00 Дууссан!
Орон сууцны байруудын зоорийн давхрын бохир усны шугам сүлжээг шинэчлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/09 2019-04-22 10:30:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн ажил хийхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 459,687,700₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/03/29 2019-04-17 09:30:00 Дууссан!
Орон сууцны байруудын гадна ханын дулаалга хийх 120,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/10 2019-04-01 14:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны Замчины 25 дугаар гудамжинд худаг барих 55,300,132₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/09 2019-03-25 09:30:00 Дууссан!
5 дугаар хорооны уурын зууханд сүлжээний насос худалдан авах 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-13 10:30:00 Дууссан!
Хөгжим аппаратур худалдан авах 35,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-11 11:00:00 Дууссан!
Хангамжийн төвд автомашин худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-05 14:00:00 Дууссан!

ШИНЭ МЭДЭЭ

Хамтрагч байгууллагууд