ШИНЭ ТЕНДЕР (Сүүлд зарлагдсан тендерүүд)

Ажлын нэр Төсөв Зохион байгуулагч Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Нээлт хийхэд
Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв хийх 6,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2020-09-06 15:52:00 10-өдөр
21-цаг
Цайны газар болон цэвэрлэгээ үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 48,978,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/01/18 2020-01-18 10:11:00 Дууссан!
Налайх дүүрэгт хэрэгжүүлэх нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил 1,000,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/11/05 2019-12-06 09:30:00 Дууссан!
“Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах” 27,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/11/18 2019-11-25 10:30:00 Дууссан!
2019 оны хичээлийн жилд нийлүүлэх төмс хүнсний ногооны багц 104,324,950₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/16 2019-11-20 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1, 2, 6, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хөрсний болон үерийн ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил 60,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/17 2019-10-31 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын албан хэрэгцээнд авто машин худалдан авах 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/21 2019-10-28 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1, 2, 6, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хөрсний болон үерийн ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил 60,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/19 2019-10-07 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн цэнгэлдэх хүрээлэнд хийгдэх тохижилтын ажил 150,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/08/07 2019-09-07 09:30:00 Дууссан!
Нийтийн эзэмшлийн тохижилтын зориулалтаар гудамж талбайд сандал худалдан авах 25,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2019-09-06 15:55:00 Дууссан!
Үйл ажиллагаа явуулах тайз худалдан авах 85,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/08/07 2019-09-03 14:30:00 Дууссан!
2019 оны хичээлийн жилд нийлүүлэх хүнсний бүтээгдэхүүний захиалгын багц 1,057,210,080₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2019-08-23 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн зам талбайн цэвэрлэгээ, хот тохижилтын машин, механизм 335,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/02 2019-08-05 09:30:00 Дууссан!
Нийтийн эзэмшлийн тохижилтын зориулалтаар гудамж талбайд хогийн сав худалдан авах 21,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-22 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд Тартан зам дагуу явган хүний зам хийх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд Тартан зам дагуу явган хүний зам хийх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд хийгдэх сүүдрэвч угсарч, будах ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:20:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд үзэгчдийн суудлын суурь цутгаж тэгшилж өнгөлөх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:10:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд сандал угсарч суурилуулах ажил 13,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд явган хүний зам шинээр тавих, засварлах ажил 326,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-06-24 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн авто замын засвар 175,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-06-21 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгт худалдан авах хот тохижилтын зарим машин механизм, тоног төхөөрөмж 349,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-06-07 09:30:00 Дууссан!
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 32,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-05-30 10:30:00 Дууссан!
Орон сууцны байруудын зоорийн давхрын бохир усны шугам сүлжээг шинэчлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/09 2019-04-22 10:30:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн ажил хийхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 459,687,700₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/03/29 2019-04-17 09:30:00 Дууссан!
Орон сууцны байруудын гадна ханын дулаалга хийх 120,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/10 2019-04-01 14:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны Замчины 25 дугаар гудамжинд худаг барих 55,300,132₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/09 2019-03-25 09:30:00 Дууссан!
5 дугаар хорооны уурын зууханд сүлжээний насос худалдан авах 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-13 10:30:00 Дууссан!
Хөгжим аппаратур худалдан авах 35,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-11 11:00:00 Дууссан!
Хангамжийн төвд автомашин худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-05 14:00:00 Дууссан!

ШИНЭ МЭДЭЭ

Хамтрагч байгууллагууд