ШИНЭ ТЕНДЕР (Сүүлд зарлагдсан тендерүүд)

Ажлын нэр Төсөв Зохион байгуулагч Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Нээлт хийхэд
Налайх дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгт худалдан авах хот тохижилтын зарим машин механизм, тоног төхөөрөмж 349,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-06-07 09:30:00 17-өдөр
6-цаг
Орон сууцны байруудын зоорийн давхрын бохир усны шугам сүлжээг шинэчлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/09 2019-04-22 10:30:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн ажил хийхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 459,687,700₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/03/29 2019-04-17 09:30:00 Дууссан!
Орон сууцны байруудын гадна ханын дулаалга хийх 120,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/10 2019-04-01 14:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны Замчины 25 дугаар гудамжинд худаг барих 55,300,132₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/09 2019-03-25 09:30:00 Дууссан!
5 дугаар хорооны уурын зууханд сүлжээний насос худалдан авах 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-13 10:30:00 Дууссан!
Хөгжим аппаратур худалдан авах 35,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-11 11:00:00 Дууссан!
Хангамжийн төвд автомашин худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-05 14:00:00 Дууссан!

ШИНЭ МЭДЭЭ

Хамтрагч байгууллагууд