ШИНЭ ТЕНДЕР (Сүүлд зарлагдсан тендерүүд)

Ажлын нэр Төсөв Зохион байгуулагч Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Нээлт хийхэд
2 дугаар хорооны 47-р байрны орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажил /НД/ 12,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/03/03 2021-03-12 11:00:00 3-өдөр
18-цаг
2021 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах 921,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/02/05 2021-03-09 14:30:00 0-өдөр
22-цаг
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ХАВТАН ХУДАЛДАН АВАХ 106,007,200₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/02/05 2021-03-09 10:40:00 0-өдөр
18-цаг
УСНЫ МАШИН ХУДАЛДАН АВАХ 90,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/01/22 2021-03-04 11:30:00 Дууссан!
2, 7 ДУГААР ХОРООНЫ ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ ХИЙХ 214,300,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/01/22 2021-03-04 10:40:00 Дууссан!
2 дугаар хорооны 47-р байрны орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажил /НД/ 12,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/02/23 2021-03-03 11:00:00 Дууссан!
2 ДУГААР ХОРООНЫ 39-Р БАЙРНЫ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ 24,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/02/24 2021-03-03 10:10:00 Дууссан!
2 дугаар хорооны 37-р байрны орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажил /НД/ 24,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/02/24 2021-03-03 10:00:00 Дууссан!
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2021/01/15 2021-01-27 12:00:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ГАЛЛАГААНД ЗОРИУЛЖ НҮҮРС ХУДАЛДАН АВАХ 536,071,700₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/11/19 2020-12-18 11:00:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 75 ДУГААР БАЙРНЫ ХАЛУУН УСНЫ БОЙЛУУР ХУДАЛДАН АВЧ, УГСАРЧ СУУРИЛУУЛАХ 25,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/10/23 2020-11-05 11:00:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ШИНЭЭР ТАВИХ, ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ 218,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/10/29 2020-11-04 10:30:00 Дууссан!
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 75 ДУГААР БАЙРНЫ ХАЛУУН УСНЫ БОЙЛУУР ХУДАЛДАН АВЧ, УГСАРЧ СУУРИЛУУЛАХ 25,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/10/12 2020-10-21 11:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд явган хүний зам шинээр тавих, засварлах ажил 218,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/10/13 2020-10-21 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1 дүгээр хорооны Энгэр шандын хэсэгт Автобусны буудал барьж байгуулах, автозамын гарц, гарамын тэмдэг, тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч хийх 17,185,900₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/08/25 2020-09-07 10:30:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв хийх 6,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2020-09-06 15:52:00 Дууссан!
Гэр хорооллын цахилгаан хангамж сайжруулах /НД, 4, 5 дугаар хороо/ 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/08/28 2020-09-04 10:30:00 Дууссан!
Орон сууцны 43А, 75, 79 дүгээр байрны гадна фасадыг хэсэгчлэн засварлаж, бүрэн будаж өнгө сэргээх /НД, 5, 7, 8 дугаар хороо/ 110,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/07/17 2020-08-17 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт эвдэрсэн газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх 250,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/08/03 2020-08-10 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн ерөнхий боловсролын 109 дүгээр сургуулийн гадна талбайд Хөл бөмбөгийн талбай байгуулах 129,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/06/03 2020-07-03 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүрэгт нэн шаардлагатай хот тохижилтын тусгай зориулалтын авто машин худалдан авах 406,850,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/06/17 2020-06-26 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн авто замын засвар 550,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/26 2020-06-22 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт эвдэрсэн газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх 500,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/26 2020-06-10 10:30:00 Дууссан!
Замчин хэсгийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хуучин барилгыг Ахмадын соёл, амралтын төвийн зориулалтаар засварлах /НД, 3 дугаар хороо/ 161,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/07 2020-06-08 11:00:00 Дууссан!
Дэнжийн хэсгийн Хороо, цагдаа, өрхийн эмнэлгийн цогцолборын хуучин барилгыг Ахмадын соёл, амралтын төвийн зориулалтаар засварлах /НД, 3 дугаар хороо/ 132,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/07 2020-06-08 10:00:00 Дууссан!
Соёлын төвийн барилга засвар /НД, 4 дүгээр хороо/ 100,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/06 2020-06-05 10:30:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 8 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-06-02 11:40:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 4 дүгээр хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-06-02 11:35:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 3 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-06-02 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Мэс заслын тасгийн барилгын дотор засварын ажил 94,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/30 2020-06-02 10:30:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 7 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-05-29 10:50:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 2 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-05-29 10:40:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 1 дүгээр хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-05-29 10:30:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 6 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-05-28 10:35:00 Дууссан!
Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 5 дугаар хороо/ 80,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/21 2020-05-28 10:30:00 Дууссан!
Гадаргын ус хуримтлуулах хөв байгуулах 175,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/30 2020-05-25 10:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт эвдэрсэн газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх 500,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/20 2020-05-21 10:30:00 Дууссан!
Хогны автомашин 68,750,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/07 2020-05-19 11:30:00 Дууссан!
Бохир ус зөөвөрлөх авто машин 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/07 2020-05-19 10:30:00 Дууссан!
Худгийн усны нөөцийн сав худалдан авах /24 ширхэг, нерж, угсардаг/ 183,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/16 2020-05-18 10:30:00 Дууссан!
Инженерийн шугам сүлжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулах /1, 2, 3, 4, 5, 7 дугаар хороо/ 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/06 2020-05-15 12:30:00 Дууссан!
Ахмадын сувилалд 5 ханатай гэр худалдан авах 16,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/07 2020-05-14 10:00:00 Дууссан!
Шинэ чиглэлийн дагуу автобусны буудал байгуулах, сүүдрэвч барих, шинээр тэмдэг, тэмдэглээ хийх 26,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/05/06 2020-05-12 10:00:00 Дууссан!
Ахмадын сувилалд 5 ханатай гэр худалдан авах 16,900,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/29 2020-05-07 10:30:00 Дууссан!
Инженерийн шугам сүлжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулах /1, 2, 3, 4, 5, 7 дугаар хороо/ 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/29 2020-04-30 12:00:00 Дууссан!
Хогны автомашин 68,750,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/21 2020-04-30 11:30:00 Дууссан!
2020 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх 911,834,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-24 11:30:00 Дууссан!
Усалгааны автомашин 10 тн 96,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/07 2020-04-22 11:00:00 Дууссан!
Шинэ чиглэлийн дагуу автобусны буудал байгуулах, сүүдрэвч барих, шинээр тэмдэг, тэмдэглээ хийх 26,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/03 2020-04-17 10:00:00 Дууссан!
Бүтэн сийлбэртэй гэр худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/31 2020-04-16 10:30:00 Дууссан!
Инженерийн шугам сүлжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулах /1, 2, 3, 4, 5, 7 дугаар хороо/ 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/07 2020-04-15 12:00:00 Дууссан!
Хогны автомашин 68,750,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/01 2020-04-15 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 123 дугаар цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн угсралтын ажил 214,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-13 10:30:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 61 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/03 2020-04-10 10:15:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 60 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/03 2020-04-10 10:10:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 59 дүгээр байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/03 2020-04-10 10:05:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 58 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/03 2020-04-10 10:00:00 Дууссан!
6 дугаар хорооны Шилжрээ хүртэлх 2.1 км авто замын зураг төсөв 17,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/01 2020-04-09 14:30:00 Дууссан!
Тоосжилтыг бууруулах зорилгоор “Шинэ-Налайх” цэцэрлэгт хүрээлэнд гүний худаг гаргах 15,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-08 10:30:00 Дууссан!
Цэргийн ангид иж бүрэн үлээвэр хөгжим худалдан авах 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/04/01 2020-04-07 11:30:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 47 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:55:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 46 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:50:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 45 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:45:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 44 дүгээр байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:40:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 43 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:35:00 Дууссан!
2 давхар цагаан байруудын 29 орцонд төмөр хаалга худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:30:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 42 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-06 10:30:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 61 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:50:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 60 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:40:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 59 дүгээр байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:30:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 58 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:20:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 57 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:10:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 56 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-03 10:00:00 Дууссан!
Шинэ чиглэлийн дагуу автобусны буудал байгуулах, сүүдрэвч барих, шинээр тэмдэг, тэмдэглээ хийх 26,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-02 14:30:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 67 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:55:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 66 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:50:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 65 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:45:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 64 дүгээр байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:40:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 63 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/ 66,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:35:00 Дууссан!
Нийтийн зориулалттай орон сууцны 33 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/ 62,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-04-01 10:30:00 Дууссан!
Хорооны барилга худалдан авах /НД, 8 дугаар хороо/ 755,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/28 2020-03-31 11:30:00 Дууссан!
Бүтэн сийлбэртэй гэр худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/03/30 2020-03-27 11:00:00 Дууссан!
Хогны автомашин 68,750,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/18 2020-03-20 10:00:00 Дууссан!
Боб кат тусгай зориулалтын механизм 143,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/18 2020-03-20 09:30:00 Дууссан!
2 давхар цагаан байруудын 29 орцонд төмөр хаалга худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/28 2020-03-13 11:30:00 Дууссан!
Тоосжилтыг бууруулах зорилгоор “Шинэ-Налайх” цэцэрлэгт хүрээлэнд гүний худаг гаргах 15,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/18 2020-03-13 10:30:00 Дууссан!
Цэргийн ангид үлээвэр хөгжим худалдан авах 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-03-12 10:30:00 Дууссан!
2020 онд Налайх дүүргийн зорилтот өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх 911,834,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-03-09 14:30:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн материал худалдан авах 66,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-03-09 11:50:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн материал худалдан авах 300,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-03-09 11:30:00 Дууссан!
Усалгааны автомашин 10 тн 0₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/27 2020-02-27 11:08:00 Дууссан!
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн иж бүрдэл худалдан авах 50,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-02-17 16:30:00 Дууссан!
Тоосжилтыг бууруулах зорилгоор "Шинэ Налайх" цэцэрлэгт хүрээлэнд гүний худаг гаргах 15,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/02/10 2020-02-14 10:30:00 Дууссан!
Цайны газар болон цэвэрлэгээ үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 48,978,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2020/01/18 2020-01-18 10:11:00 Дууссан!
Налайх дүүрэгт хэрэгжүүлэх нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил 1,000,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/11/05 2019-12-06 09:30:00 Дууссан!
“Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах” 27,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/11/18 2019-11-25 10:30:00 Дууссан!
2019 оны хичээлийн жилд нийлүүлэх төмс хүнсний ногооны багц 104,324,950₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/16 2019-11-20 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1, 2, 6, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хөрсний болон үерийн ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил 60,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/17 2019-10-31 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын албан хэрэгцээнд авто машин худалдан авах 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/21 2019-10-28 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1, 2, 6, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хөрсний болон үерийн ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил 60,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/19 2019-10-07 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн цэнгэлдэх хүрээлэнд хийгдэх тохижилтын ажил 150,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/08/07 2019-09-07 09:30:00 Дууссан!
Нийтийн эзэмшлийн тохижилтын зориулалтаар гудамж талбайд сандал худалдан авах 25,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2019-09-06 15:55:00 Дууссан!
Үйл ажиллагаа явуулах тайз худалдан авах 85,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/08/07 2019-09-03 14:30:00 Дууссан!
2019 оны хичээлийн жилд нийлүүлэх хүнсний бүтээгдэхүүний захиалгын багц 1,057,210,080₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2019-08-23 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн зам талбайн цэвэрлэгээ, хот тохижилтын машин, механизм 335,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/02 2019-08-05 09:30:00 Дууссан!
Нийтийн эзэмшлийн тохижилтын зориулалтаар гудамж талбайд хогийн сав худалдан авах 21,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-22 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд Тартан зам дагуу явган хүний зам хийх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд Тартан зам дагуу явган хүний зам хийх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд хийгдэх сүүдрэвч угсарч, будах ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:20:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд үзэгчдийн суудлын суурь цутгаж тэгшилж өнгөлөх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:10:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд сандал угсарч суурилуулах ажил 13,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд явган хүний зам шинээр тавих, засварлах ажил 326,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-06-24 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн авто замын засвар 175,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-06-21 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгт худалдан авах хот тохижилтын зарим машин механизм, тоног төхөөрөмж 349,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-06-07 09:30:00 Дууссан!
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 32,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-05-30 10:30:00 Дууссан!
Орон сууцны байруудын зоорийн давхрын бохир усны шугам сүлжээг шинэчлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/09 2019-04-22 10:30:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн ажил хийхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 459,687,700₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/03/29 2019-04-17 09:30:00 Дууссан!
Орон сууцны байруудын гадна ханын дулаалга хийх 120,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/10 2019-04-01 14:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны Замчины 25 дугаар гудамжинд худаг барих 55,300,132₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/09 2019-03-25 09:30:00 Дууссан!
5 дугаар хорооны уурын зууханд сүлжээний насос худалдан авах 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-13 10:30:00 Дууссан!
Хөгжим аппаратур худалдан авах 35,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-11 11:00:00 Дууссан!
Хангамжийн төвд автомашин худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-05 14:00:00 Дууссан!

ШИНЭ МЭДЭЭ

Хамтрагч байгууллагууд