ШИНЭ ТЕНДЕР (Сүүлд зарлагдсан тендерүүд)

Ажлын нэр Төсөв Зохион байгуулагч Нийтлэсэн Эцсийн хугацаа Нээлт хийхэд
Налайх дүүрэгт хэрэгжүүлэх нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил 1,000,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/11/05 2019-12-06 09:30:00 14-өдөр
5-цаг
“Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах” 27,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/11/18 2019-11-25 10:30:00 3-өдөр
6-цаг
2019 оны хичээлийн жилд нийлүүлэх төмс хүнсний ногооны багц 104,324,950₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/16 2019-11-20 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1, 2, 6, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хөрсний болон үерийн ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил 60,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/17 2019-10-31 11:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын албан хэрэгцээнд авто машин худалдан авах 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/10/21 2019-10-28 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 1, 2, 6, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хөрсний болон үерийн ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил 60,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/19 2019-10-07 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн цэнгэлдэх хүрээлэнд хийгдэх тохижилтын ажил 150,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/08/07 2019-09-07 09:30:00 Дууссан!
Нийтийн эзэмшлийн тохижилтын зориулалтаар гудамж талбайд сандал худалдан авах 25,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2019-09-06 15:55:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв хийх 6,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2019-09-06 15:52:00 Дууссан!
Үйл ажиллагаа явуулах тайз худалдан авах 85,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/08/07 2019-09-03 14:30:00 Дууссан!
2019 оны хичээлийн жилд нийлүүлэх хүнсний бүтээгдэхүүний захиалгын багц 1,057,210,080₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/06 2019-08-23 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн зам талбайн цэвэрлэгээ, хот тохижилтын машин, механизм 335,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/02 2019-08-05 09:30:00 Дууссан!
Нийтийн эзэмшлийн тохижилтын зориулалтаар гудамж талбайд хогийн сав худалдан авах 21,600,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-22 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд Тартан зам дагуу явган хүний зам хийх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд Тартан зам дагуу явган хүний зам хийх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд хийгдэх сүүдрэвч угсарч, будах ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:20:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд үзэгчдийн суудлын суурь цутгаж тэгшилж өнгөлөх ажил 19,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:10:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны Шинэ Налайх цэнгэлдэх хүрээлэнд сандал угсарч суурилуулах ажил 13,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/09/07 2019-07-10 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд явган хүний зам шинээр тавих, засварлах ажил 326,400,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-06-24 09:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн авто замын засвар 175,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-06-21 10:30:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгт худалдан авах хот тохижилтын зарим машин механизм, тоног төхөөрөмж 349,500,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-06-07 09:30:00 Дууссан!
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 32,100,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/23 2019-05-30 10:30:00 Дууссан!
Орон сууцны байруудын зоорийн давхрын бохир усны шугам сүлжээг шинэчлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 30,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/09 2019-04-22 10:30:00 Дууссан!
Гэрэлтүүлгийн ажил хийхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 459,687,700₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/03/29 2019-04-17 09:30:00 Дууссан!
Орон сууцны байруудын гадна ханын дулаалга хийх 120,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/10 2019-04-01 14:00:00 Дууссан!
Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны Замчины 25 дугаар гудамжинд худаг барих 55,300,132₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/04/09 2019-03-25 09:30:00 Дууссан!
5 дугаар хорооны уурын зууханд сүлжээний насос худалдан авах 18,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-13 10:30:00 Дууссан!
Хөгжим аппаратур худалдан авах 35,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-11 11:00:00 Дууссан!
Хангамжийн төвд автомашин худалдан авах 20,000,000₮ Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба 2019/05/09 2019-03-05 14:00:00 Дууссан!

ШИНЭ МЭДЭЭ

Хамтрагч байгууллагууд