• 4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ТУУЛЫН 7 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ХЭСЭГТ БАЙРЛАХ АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН АМРАЛТ, ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ
  4 дүгээр хорооны Туулын 7 дугаар гудамжны зүүн хэсэгт байрлах ахмад настан, хүүхэд залуучуудын амралт, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах
  2018-08-30 07:35


 • 4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ АЛТАЙ 1 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ҮЗҮҮРТ БАЙРЛАХ ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСЧ САЙЖРУУЛАН, АХМАД НАСТАН ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН АМРАЛТ ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ НАРЛАХ ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ
  4 дүгээр хорооны Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт байрлах хүүхдийн тоглоомын талбайг засч сайжруулан, ахмад настан хүүхэд залуучуудын амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх нарлах талбай байгуулах
  2018-08-30 07:17

 • 3 ДУГААР ХОРООНД КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
  3 дугаар хороонд камержуулалт хийх тендер шалгаруулалтыг зохион байгууллаа.
  2018-08-30 07:04



 • 2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 45-47 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДУНД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ
  2 дугаар хорооны орон сууцны 45-47 дүгээр байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах
  2018-08-30 05:46

 • 2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 40-41 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДУНД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ
  2 дугаар хорооны орон сууцны 40-41 дүгээр байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах
  2018-08-30 05:41

 • 2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 36 ДУГААР БАЙРНЫ АРД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ
  2 дугаар хорооны орон сууцны 36 дугаар байрны ард ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах
  2018-08-30 05:36




 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд