4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ТУУЛЫН 7 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ХЭСЭГТ БАЙРЛАХ АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН АМРАЛТ, ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ


4 дүгээр хорооны Туулын 7 дугаар гудамжны зүүн хэсэгт байрлах ахмад настан, хүүхэд залуучуудын амралт, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах


4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ АЛТАЙ 1 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ҮЗҮҮРТ САГСНЫ ТАЛБАЙ БАРИХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


4 дүгээр хорооны Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт сагсны талбай барих


4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ АЛТАЙ 1 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ҮЗҮҮРТ БАЙРЛАХ ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСЧ САЙЖРУУЛАН, АХМАД НАСТАН ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН АМРАЛТ ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ НАРЛАХ ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ


4 дүгээр хорооны Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт байрлах хүүхдийн тоглоомын талбайг засч сайжруулан, ахмад настан хүүхэд залуучуудын амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх нарлах талбай байгуулах


3 ДУГААР ХОРООНД КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


3 дугаар хороонд камержуулалт хийх тендер шалгаруулалтыг зохион байгууллаа.


3 ДУГААР ХОРООНЫ ЗАМЧИН ХЭСЭГТ САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙГ ТОХИЖУУЛАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


3 дугаар хорооны Замчны хэсэгт сагсан бөмбөгийн талбайг тохижуулах


3 ДУГААР ХОРООНД ХОГ ГАДНААС АЧДАГ ХОГИЙН БУНКЕРТЭЙ БОЛОХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


3 дугаар хороонд хог гаднаас ачдаг хогийн бункертэй болох


2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 45-47 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДУНД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ


2 дугаар хорооны орон сууцны 45-47 дүгээр байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах


2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 40-41 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДУНД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ


2 дугаар хорооны орон сууцны 40-41 дүгээр байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах


2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 36 ДУГААР БАЙРНЫ АРД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ


2 дугаар хорооны орон сууцны 36 дугаар байрны ард ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах


2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 23-31 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДУНД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ


2 дугаар хорооны орон сууцны 23-31 дүгээр байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах


2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 1-9 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДУНД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ


2 дугаар хорооны орон сууцны 1-9 дүгээр байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах


1 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ЭНГЭРШАНД ХЭСГИЙН САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙГ ТОХИЖУУЛАХ


1 дүгээр хорооны Энгэршанд хэсгийн сагсан бөмбөгийн талбайг тохижуулах

Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд