НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ТӨВЛӨРСӨН ХОГИЙН ЦЭГТ ХОТ ТОХИЖИЛТЫН ЗАРИМ МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВЛАА.


НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ТӨВЛӨРСӨН ХОГИЙН ЦЭГИЙГ БИЙ БОЛГОХ ЗОРИЛГООР ТУС ХОГИЙН ЦЭГТ МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХАВТО ПҮҮ СУУРИЛУУЛАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН АВТО ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ.


НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО 14 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ АРД БУЮУ 23 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДЭРГЭД АВТО ЗОГСООЛ, ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАМ БАРИХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ШИНЭЭР ТАВИГДЛАА.


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ШИНЭЭР ТАВИХ ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ ДУУСЛАА.


4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ТУУЛЫН 7 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ХЭСЭГТ БАЙРЛАХ АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН АМРАЛТ, ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ


4 дүгээр хорооны Туулын 7 дугаар гудамжны зүүн хэсэгт байрлах ахмад настан, хүүхэд залуучуудын амралт, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах


4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ АЛТАЙ 1 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ҮЗҮҮРТ САГСНЫ ТАЛБАЙ БАРИХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


4 дүгээр хорооны Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт сагсны талбай барих


4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ АЛТАЙ 1 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ҮЗҮҮРТ БАЙРЛАХ ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСЧ САЙЖРУУЛАН, АХМАД НАСТАН ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН АМРАЛТ ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ НАРЛАХ ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ


4 дүгээр хорооны Алтай 1 дүгээр гудамжны зүүн үзүүрт байрлах хүүхдийн тоглоомын талбайг засч сайжруулан, ахмад настан хүүхэд залуучуудын амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх нарлах талбай байгуулах


3 ДУГААР ХОРООНД КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


3 дугаар хороонд камержуулалт хийх тендер шалгаруулалтыг зохион байгууллаа.


3 ДУГААР ХОРООНЫ ЗАМЧИН ХЭСЭГТ САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙГ ТОХИЖУУЛАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


3 дугаар хорооны Замчны хэсэгт сагсан бөмбөгийн талбайг тохижуулах


3 ДУГААР ХОРООНД ХОГ ГАДНААС АЧДАГ ХОГИЙН БУНКЕРТЭЙ БОЛОХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


3 дугаар хороонд хог гаднаас ачдаг хогийн бункертэй болох


2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 45-47 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДУНД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ


2 дугаар хорооны орон сууцны 45-47 дүгээр байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах


2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 40-41 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДУНД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ


2 дугаар хорооны орон сууцны 40-41 дүгээр байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах


2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 36 ДУГААР БАЙРНЫ АРД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ


2 дугаар хорооны орон сууцны 36 дугаар байрны ард ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах

Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд