Дүүргийн 2 дугаар хорооны орон сууцны 6 байрны орцны тааз болон орцны засварын ажлын гүйцэтгэл


Дүүргийн 2 дугаар хорооны орон сууцны 6 байрны орцны тааз болон орцны засварын ажлын гүйцэтгэл


2 дугаар хорооны орон сууцны 4, 11, 22 дугаар байруудын орцны тааз болон орцны засварын ажил


2 дугаар хорооны орон сууцны 4, 11, 22 дугаар байруудын орцны тааз болон орцны засварын ажил


16 дугаар худгаас ЦТП2 хүртэлх ф150 голчтой дулааны шугамыг ф200 болгон өргөтгөх


16 дугаар худгаас ЦТП2 хүртэлх ф150 голчтой дулааны шугамыг ф200 болгон өргөтгөх


2 дугаар хорооны 50,51,54,55, 5 дугаар хорооны 71 дүгээр байрнуудын гадна хананд дулаалга хийх


2 дугаар хорооны 50,51,54,55, 5 дугаар хорооны 71 дүгээр байрнуудын гадна хананд дулаалга хийх


3 дугаар хорооны Дэнжийн автобусны зогсоолын талбайг бетондож, гэрэлтүүлэгтэй болгох


3 дугаар хорооны Дэнжийн автобусны зогсоолын талбайг бетондож, гэрэлтүүлэгтэй болгох


Дүүргийн автозам засварын ажил


Дүүргийн автозам засварын ажил


Дүүргийн хороолол доторх зам засварын ажил


Дүүргийн хороолол доторх зам засварын ажил


151 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил


151 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил


Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо “Нарлаг” гэр хорооллын шугам сүлжээний угсралтын ажил


Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо “Нарлаг” гэр хорооллын шугам сүлжээний угсралтын ажил


"ДҮҮРГИЙН ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ 2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭХ" НДХААА-2014/Б-03 ТЕНДЕРИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


"Дүүргийн Хангамж үйлчилгээний хэлтэст 2015 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх" НДХААА-2014/Б-03


ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ


Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр “3-р хорооны Нарангийн хэсэгт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах” – 76.0 сая.төгрөг, “2-р хорооны 42-44 дүгээр байруудын дунд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах” – 132 765 570 төгрөгөөр гүйцэтгэх ажлын тендер шалгаруулалтыг зохион байгууллаа.


24 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР БОЛОН ТААЗЫГ ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ


2014 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргаас “Дүүргийн 2 дугаар хорооны 24 дүгээр байрны дээвэр болон таазыг засварлах ажил”-ыг гүйцэтгүүлэхэд 15 008 600 төгрөгийн эрх шилжин тендер шалгаруулалтыг 12 дугаар сарын 03-аас 15-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд