4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ АЛТАЙ 1 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ҮЗҮҮРТ САГСНЫ ТАЛБАЙ БАРИХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2018-08-30 07:29

 

 

 

 

 

Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлын 2018 оны 4 сарын 18-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор нэрийг өөрчилж 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж байсанг Алтай 1 дүгээр гудамж болгосон. Ажлын даалгавар 2018 оны 04 сарын 30-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо 2018 оны 05 сарын 02-ны өдөр байгуулагдсан.Тендерийг 2018 оны 5 сарын 16-ны өдөр зарласан. 2018 оны 5 сарын 25-ны өдөр нээсэн. Тендерийг олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журмаар, уламжлалт хэлбэрээр зохион байгуулж, "Асу" иргэдийн бүлэг 9 773 203 төгрөгөөр шалгарсан. 2018 оны 06 сарын 04-ны өдөр захиалагчид гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Гэрээг 2018 оны 06 дугаар 21-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл- 100%


Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд