• НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
  НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
  2018-01-25 08:44

 • НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  2017-03-15 09:11

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт
  2017-03-14 10:26

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөө
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөө
  2017-03-14 10:17

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны архивын дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн журам
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны архивын дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн журам
  2017-03-13 17:17

 • ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР
  ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР
  2017-03-13 16:21
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд