НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөө


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөө


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны архивын дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн журам


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны архивын дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн журам


ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР


ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР

Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд