3 ДУГААР ХОРООНД КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2018-08-30 07:04

 

 

 

 

 

Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 02 сарын 14-ны өдрийн 11 тоот тогтоолоор 3 дугаар хороонд камержуулалт хийх тендерт -10.0 сая төгрөгийн хөрөнгө баталсан.  Ажлын даалгавар 2018 оны 02 сарын 21-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо 2018 оны 02 сарын 26-ны өдөр байгуулагдсан. Тендерийг 2018 оны 02 сарын 27-ны өдөр зарласан. 2018 оны 03 сарын 09-ны өдөр нээсэн. Тендерийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, "Ай ти зон" ХХК, 9 982 120 төгрөгөөр шалгарсан.  2018 оны 03 сарын 16-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. 2018 оны 4 сарын 10-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл-90%
Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд