4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ТУУЛЫН 7 ДУГААР ГУДАМЖНЫ ЗҮҮН ХЭСЭГТ БАЙРЛАХ АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН АМРАЛТ, ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ

2018-08-30 07:35

 

 

 

 

Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 02 сарын 14-ны өдрийн 11 тоот тогтоолоор 4 дүгээр хорооны Туулын 7 дугаар гудамжны зүүн хэсэгт байрлах ахмад настан, хүүхэд залуучуудын амралт, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах тендерт -10.0 сая төгрөгийн хөрөнгө баталсан. Ажлын даалгавар 2018 оны 03 сарын 06-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо 2018 оны 03 сарын 13-ны өдөр байгуулагдсан. Тендерийг 2018 оны 03 сарын 21-ны өдөр зарласан. 2018 оны 04 сарын 06-ны өдөр нээсэн. Тендерийг олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журмаар, уламжлалт хэлбэрээр зохион байгуулж, "Өрнөх" иргэдийн бүлэг 8 764 574 төгрөгөөр шалгарсан. 2018 оны 4 сарын 16-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 2018 оны 4 сарын 23-ны өдөр гэрээ байгуулсан.


Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд