3 ДУГААР ХОРООНД ХОГ ГАДНААС АЧДАГ ХОГИЙН БУНКЕРТЭЙ БОЛОХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2018-08-30 05:50

 

 

 

 

 

 3 дугаар хороонд гаднаас хог ачдаг хогийн бункертэй болох- 10.0 сая төгрөг. Ажлын даалгавар 2018 оны 02 сарын 26-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо 2018 оны 03 сарын 05-ны өдөр байгуулагдсан. 2018 оны 03 сарын 07-ны өдөр зарласан. 2018 оны 03 сарын 19-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч тендер ирүүлээгүй учир амжилтгүй болсон. Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлын 2018 оны 4 сарын 18-ны өдрийн 19 дугаар тогтоолоор төсөвт өртгийг 10.0 сая төгрөг болгож өөрчилсөн. 2018 оны 04 сарын 30-ны өдөр ажлын даалгаварыг шинэчлэн ирүүлсэн. Тендерийг 2018 оны 5 сарын 02-ны өдөр зарласан. 2018 оны 05 сарын 11-ны өдөр нээсэн. 2018 оны 05 сарын 24-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн боловч "Хамтын хүч" иргэдийн бүлэг гэрээ байгуулахаас татгалзсан. 2018 оны 06 сарын 19-ны өдөр гэрээ шууд байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас "Бид чадна" иргэдийн бүлэгтэй 2018 оны 07 сарын 15-ны өдрөөс 08 сарын 01-ны өдөр хүртэл гэрээ шууд байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл-80%
Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд