НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ТЕНДЕРТ ОРОЛЦСОН АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН БҮРТГЭЛ

2016-06-22 14:42
Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд