НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ТЕНДЕРТ 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ОРОЛЦСОН АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН БҮРТГЭЛ

2017-02-03 14:58Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд