Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх А3-ын сургалтыг зохион байгууллаа.

2017-09-13 09:42

      Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас Худалдан авах ажиллагааны сургалт, зөвлөгөө өгөх төв ТББ-тай хамтран Засгийн газрын Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх А3-ын сургалтыг 2017 оны 08 дугаар сарын 14-16-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал-3, Засаг даргын Тамгын газар-3, Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн парк-8, Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв-4, Бусад байгууллага иргэд-7 нийт 25 иргэн хамрагдаж худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг эзэмшлээ. 2017 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж 19 иргэн тэнцэж 76%-н амжилт үзүүлсэн үр дүнтэй сургалт болж өнгөрлөө.


Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд