ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР (МАЯГТУУД)

2017-10-19 09:27

iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz5CQmm42oIubExLQmRvR0dTVEU/preview" width="840" height="680">
Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд