2017 оны үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээг байгууллаа.


Худалдан авах ажиллагааны албаны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Алимантуяа төрийн албаны үйл ажиллагааг оновчтой төлөвлөж хэрэгжүүлэх, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийг чанд сахиж ашиг сонирхлын зөрчилгүй шудрага хариуцлагатай ажиллахыг зорин албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн байгууллаа.


2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө


2017 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны албан хаагчдын давхар ажил эрхлэлт болон эрсдэлтэй байдлын судалгаа


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны албан хаагчдын давхар ажил эрхлэлт болон эрсдэлтэй байдлын судалгаа

Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд