НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ТЕНДЕРТ 2015 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ОРОЛЦСОН АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН БҮРТГЭЛ

2015-07-28 09:12Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд