НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ТЕНДЕРТ 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ОРОЛЦСОН АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН БҮРТГЭЛ

2016-04-15 11:11Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд