2017 онд Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ-ын орон сууц ашиглалтын 3-р хэсгийн уурын зууханд нүүрс нийлүүлэх сонгон шалгаруулалтыг зохион байгууллаа.

2017-04-06 10:00

 Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ-ын захиалгаар 2017 онд орон сууц ашиглалтын 3-р хэсгийн уурын зууханд нүүрс нийлүүлэх сонгон шалгаруулалтыг зохион байгууллаа.

Налайх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/31 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хороог А3-ын сертификат бүхий 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр тендерийн урилгыг "Зууны мэдээ" сонин, www.nalaikh-tender.mn, www.ub-procurement.mn, www.nad.gov.mn зэрэг мэдээллийн хэрэгслүүдээр зарласан. Тендерийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр нээж, "Ган гурван эрдэнэ" ХХК, "Хэлтрэгэ" ХХК тендерийн материал ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийн үнэлгээг хийж хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр "Хэлтрэгэ" ХХК шалгарсан. 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрөөс гэрээ байгуулан ажиллаж байна.


Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд