Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд оролцлоо.

2017-05-27 11:29

Хог хаягдалтай тэмцэх, тохижилтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай Налайх дүүргийн Засаг даргын 01 дугаар албан даалгаврын дагуу 03-р сарын 20-оос 05-р сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Хог хаягдалтай тэмцэх, тохижилтын ажлыг эрчимжүүлэх сар” болгосонтой холбогдуулан долоо хоног бүрийн Бямба гараг бүх нийтийн их цэвэрлэгээ хийсэн. Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нийт  7 удаагийн их цэвэрлэгээнд хамрагдаж, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэн ажилласан байна. 2017 оны 05 сарын 27-ны өдөр дүүргийн 4 дүгээр хорооны Нисэхийн жалганы дээд хэсгийн хогийг цэвэрлэж, холбогдох хүмүүст хүлээлгэн өглөө.Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд