Налайх дүүргийн Соёл урлагийн ордны таазыг засварлах ажлын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгууллаа.

2017-08-03 08:45

Налайх дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд худалдан авах бараа, ажил ,үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу Соёл урлагийн ордны тааз засварлах, ажлын хяналтын төсөв боловсруулах, засварын ажлын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгууллаа. Төсөвт өртөг- 31 000 000 төгрөг

Налайх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 сарын 08-ны өдрийн А/160 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Ажлын даалгавар 2017 оны 05 сарын 03-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах 2017 оны 05 сарын 08-ны өдөр байгуулагдсан. 2017 оны 05 сарын 11-ны өдөр тендерийг зарласан. 2017 оны 05 сарын 17-ны өдөр нээсэн. 2017 оны 05 сарын 29-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. 2017 оны 06 сарын 15-ны өдөр "АЙ ТИ ТИ АЙ" ХХК-тай 27.8 сая төгрөгөөр гэрээ хийгдсэн. Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд