НАЛАЙХ ДҮҮРЭГТ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ГАЦУУР, ШИНЭС, УЛИАС ЗЭРЭГ МОД БУТ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2017-09-14 16:33

  Налайх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 01 сарын 12-ны өдрийн 4/17 тоот тогтоолоор 2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр дүүрэгт хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг баталсан. Үүний хүрээнд тус албанаас дараах тендер шалгаруулалтуудыг хуулийн хүрээнд зохион байгуулж, Дүүргийн цэцэрлэгжүүлэлтийн албанаас тарьж ургуулж эхлээд байна. 

2     7 дугаар хорооны Өвөршандын авто зам дагуу тарих шинэс мод худалдан авах- 47.8 сая төгрөг Ажлын даалгавар 2017.04.05-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо 2017.04.13-ны өдөр байгуулагдсан. 2017.04.21-ны өдөр зарласан. 2017.05.01-ны өдөр нээсэн. 2017.05.12-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. 2017.05.23-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гүйцэтгэгч-"Тансаг ландшафт" ХХК

3.    УБ-Замын үүд-Чойр чиглэлийн авто замын уулзвараас Очир худалдааны төв хүртэл тарих нарс мод, тулгуур мод худалдан авах-  49.7 сая төгрөг Ажлын даалгавар 2017.04.19-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо 2017.04.25-ны өдөр байгуулагдсан. 2017.05.08-ны өдөр нээсэн. 2017.05.12-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. 2017.05.19-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гүйцэтгэгч-Тансаг ландшафт ХХК

4.    "МТ" шатахуун түгээх станцаас 3 дугаар хорооны Дэнжийн гүүр хүртэл тарих шинэс мод, тулгуур мод худалдан авах- 20.7 сая төгрөг Ажлын даалгавар 2017.04.19-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо 2017.04.25-ны өдөр байгуулагдсан. 2017.05.08-ны өдөр нээсэн. 2017.05.12-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. 2017.05.19-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гүйцэтгэгч- Тансаг ландшафт ХХК

5.    Ургамалаар хашлага хийх зориулалтаар өрөл, хайлаас мод, зүлэгний үр худалдан авах / Даваажав, Дамдин, Найрамдлын гудамжны хуучин мод, сөөгийг шилжүүлэн суулгах/-  44.4 сая төгрөг Ажлын даалгавар 2017.04.19-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо 2017.04.25-ны өдөр байгуулагдсан. 2017.05.01-ны өдөр тендер зарласан. 2017.05.10-ны өдөр нээсэн. 2017.05.16-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. 2017.05.25-ны өдөр гэрээ хийгдсэн. Гүйцэтгэгч- Ази цэцэрлэгжилт ХХК

6.    Очир худалдааны төвөөс "МТ" шатахуун түгээх станц хүртэл авто замын дагуу тарих гацуур мод, тулгуур мод худалдан авах- 48.0 сая төгрөг Ажлын даалгавар 2017.04.19-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо 2017.04.25-ны өдөр байгуулагдсан. 2017.05.08-ны өдөр нээсэн боловч амжилтгүй болсон. 2017.05.15-ны өдөр дахин зарласан. 2017.05.22-ны өдөр нээсэн. 2017.05.26-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. 2017.06.05-ны өдөр гэрээ хийгдсэн. Гүйцэтгэгч- "Ногоон харш" ХХК
Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд