НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ТЕНДЕРТ 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ОРОЛЦСОН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН БҮРТГЭЛ

2018-01-25 08:48Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд